CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Teknik: Hang snatch

Weightlifting

Hang Snatch (2-2-2-2-2 Hang snatch stigande vikt)

Snatch grip push press (5-5-5 Snatch grip push press)

Metcon

Metcon (Time)

MetCon 5 varv med ca 90 sek vila mellan varv

200 m Rodd

10 x Thruster 40/30

10 x box hopp

(start med 4 i varje heat)