CrossFit Holistic – WOD

QOD: Vad är det bästa med att börja jobba igen

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Teknik: push press

Weightlifting

Push Press (5-5-5-5)

KB windmill (3-3-3)

Metcon

Metcon (Time)

Två varv på tid av

500 meter rodd

20 Hand-Release Push-Ups

30 KB Sving 24/16

400 meter löpning

4 st som börjar på rodden, 4 börjar på push up och 4 st börjar på löpningen