CrossFit Holistic – WOD

QOD: Någon person som du ser upp till?

View Public Whiteboard

Teknik

Teknik: Shoulder press

Weightlifting

Shoulder Press (8-8-8-8)

Metcon

4 pers börjar på rodd, 4 på löpningen, 4 på hopprep

1: Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

MetCon 1

500 meter rodd

vila 2 min

4 min AMRAP

10 x Wall balls 10/6

10 x KB sving 24/16

10 x sit up

RX+ 4 min AMRAP

10 x Thruster 40/30

10 x KB sving 32/24

10 x toes to bar

vila 2 min innan start av nästa.

2: Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

MetCon 2

400 m löpning

vila 2 min

4 min AMRAP

10 x Wall balls

10 x KB sving

10 x sit up

RX+ 4 min AMRAP

10 x Thruster 40/30

10 x KB sving 32/24

10 x toes to bar

vila 2 min innan nästa metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

MetCon 3

150 DU / 400 SU

vila 2 min

4 min AMRAP

10 x Wall balls

10 x KB sving

10 x sit up

RX+ 4 min AMRAP

10 x Thruster 40/30

10 x KB sving 32/24

10 x toes to bar