CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

(No Measure)

Teknik back squat

Back Squat (8-8-8-8)

Back Squat (50 reps på så få set som möjligt på 50% av 1RM)

Metcon (Time)

MetCon i par

800 meter overhead walk med stång. Välj en vikt som ni relativt enkelt han ta upp över huvudet men som ändå blir utmanande

Fördela distansen hur ni vill inom paret

Använd små stänger så långt det går.