CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Jefferson curls (3×8)

Weightlifting

Deadlift (8×1)

Tunga mark men noga med rak rygg och fina lyft även om vi utmanar oss själva.

Accessory

4 Rundor

10 Godmornings (lätt skivstång på axlarna)

30 Banded Hamstring curls