Announcements

Träningsresa till Marbella 25 oktober. Läs mer på hemsidan!

CrossFit Holistic – WOD

QOD: Om du inte kunde träna på ett år, vad skulle du istället göra?

View Public Whiteboard

Warm-up

Teknik: front squat

Weightlifting

Front Squat (Hitta dagens 5RM)

Front Squat (3-3-3-3 front squat på dagens 5:a)

Start varannan minut

Good Mornings (6-6-6 )

Metcon

Metcon (No Measure)

MetCon On the minute i 10 min

15 x KB sving 24/16

Gör så många DU´s/SU´s du hinner resterande tid av varje minut

Metcon

Metcon (No Measure)

RX+ MetCon On the minute i 10 min

15 x KB sving 32/24

Gör så många DU´s/SU´s du hinner resterande tid av varje minut