CrossFit Holistic – WOD

QOD: Om du inte kunde träna på ett år, vad skulle du istället göra?

View Public Whiteboard

Warm-up

Teknik: front squat

Weightlifting

Front Squat (Hitta dagens 5RM front squat)

Front Squat (3-3-3-3 på dagens 5a. Start varannan minut)

Good Mornings (6-6-6 )

Metcon

Metcon (No Measure)

MetCon On the minute i 10 min

15 x KB sving 24/16

Gör så många DU´s/SU´s du hinner resterande tid av varje minut