CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Uppvärmning: KB arm bar

Weightlifting

One Arm KB press (5-5-5-5/arm)

Metcon

1: Metcon (Weight)

OTM i 10 min

5xKB snatch/arm 20/12

10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 x armhävning

Varje minut minskar armhävningarna med 1 (dvs minut 2 endast 9 armhävningar osv. KB snatch samma varje varv.

Skriv upp vikten på snatchen

2: Metcon (AMRAP – Reps)

OTM 5 min

10 Goblet squats 24/16

AMRAP sit up

Skriv upp totalt antal sit ups