CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Gymnastics

OTM

10 min 45/15

1. Over head hold 2 KBs / DB

2. Airsquats

Vila 5 min

10 min 45/15

1. Hollow Hold

2. Lunges (Stillastående)

Vila 5 min

10 min 45/15

1. Superman Hold

2. Squat Jumps ( Behöver bara vara just så man lättar från marken)

Vila 2

Tabata Burpees