Teknik:
Handstand push up
Burpees
Double unders

10 Rounds For Time of:
3 Handstand Push-Ups
10 Burpees
30 Double Unders

Om tid finns: öva på valfri gymnastisk svaghet