CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Teknik: back squat

Weightlifting

Back Squat (8-6-4-2-2)

Metcon

Metcon (5 Rounds for reps)

MetCon 3 min AMRAP x 5 med 3 min vila mellan varje AMRAP

5/arm KB snatch (skalning 10 x KB sving)

5 x burpee box overs

5 x toe to bar (skalning K2E eller fällkniv)

Försök hålla jämn fart på alla intervallerna så att det inte skiljer så mycket mellan de 5 intervallerna.