CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

(No Measure)

Rörlighet

Teknik: Hang snatch

Weightlifting

Hang Snatch (3-3-3-3 (stigande vikt))

Metcon

Metcon (4 Rounds for time)

MetCon:

4×200 meter rodd

Start i heat med 4 i varje. Alla i heatet startat varje heat samtidigt.