CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Weightlifting

DB Frontrack Walking lunges (60s on 60s off x10)

Jobbar i par. 1 jobbar 1 vilar varannan minut tills båda gjort 10 intervaller.

Vi gör utfallssteg med 2 hantlar på axlarna i 10m Sträckor fram och tillbaka.

Kör man på en vikt som efter ett tag känns alldeles för tung, lägg ner den ena hanteln och fortsätt med 1 hantel.

Metcon

Metcon (No Measure)

15 min EMOM 45/15

1. Rodd

2. KB Swings

3. Assaultbike

4. Gobletsquats

5. Vila