CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Weightlifting

60s Work 60s Rest

x8

7 Thrusters + AMRAP Shoulder to over head

Rx 40/30

Rx+ 50/35

Så alltså varje minut gör du 7 Thrusters och sedan så många pressar som möjligt. Man kan givetvis lägga ner stången och plocka upp igen och fortsätta under minuten.

Accessory

Pull-ups (6×7 Reps )

7 Strikta pullups x6 set

Kan vi göra mer än 7 stycken så kör man viktat och är 7 för myck et så skalar vi med gumminband

Sittande flyes (4×30 Reps )