Main – WOD

View Public Whiteboard

Weightlifting

Välj någon av följande styrkedelar

Snatch Grip Deadlift (3-3-3-3)

Push Jerk (3-3-3-3)

Skalning push press eller strikt press

Back Squat (3-3-3-3)

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

I team om två AMRAP 30 Minutes:
10 Toes to Bar eller 15 Sit Ups
20 KB Swings ryska 24/16
15 box hopp 61/51

Kör vartannat varv