Teknik: Clean and jerk

Styrka: 5×3 Clean and jerk (Alt hang clean + push press)

MetCon:
15min AMRAP
10 push up
15 squat
1-2-3-4 osv Clean and Jerk 50/35 (skalning
Öka clean and jerk med 1 för varje varv