Main – WOD

Styrkedag

View Public Whiteboard

Front Squat (5-5-5-5)

tempo: 1313*
* Angivelsen för tempot läser ni så här:
1:a siffran står för den negativa fasen i lyften
2:a siffran står för paus mellan negativ och koncentrisk fas i lyftet.
3:e siffran står för den koncentriska delen.
4:e siffran står för paus mellan repetitionerna

Front rack lunge w KB (10 min 30 sek jobb 30 vila)

skriv upp vikten på KBn.
Välj en vikt som du klarar av varje set om 30sek med.

Planka (3×30 sek)

Viktat om det behövs.

hängande benlyft (3 x max)

2 första seten till ca 85% av max. Sista till max.
No kip!