Announcements

Boxfest&Boxmästerskap 31 oktober. Anmäl i FB gruppen
Training Camp Barcelona 14-18 maj 2016.

CrossFit Holistic – WOD

QOD: Vilket test har du överraskat dig själv på under förra veckan

View Public Whiteboard

Warm-up

Teknik: Back squat

Weightlifting

Back Squat (Jobba upp till relativt tung 8:a)

Back Squat (3×8 på 90% av vikten ovan)

Jägarvila (3×6/ben Med KB i armarna och benspark)

Metcon

Metcon (No Measure)

MetCon: 10 min For quality

10 x box jump 61/51

20 x wall balls 10/6

30 x DU /120 SU

vila 30 sek