Main – WOD

View Public Whiteboard

(No Measure)

Teknik: ring rows

Ring Rows (3 x max)

Metcon (No Measure)

I par en jobbar en vilar 30 sek/station/person 3 varv:
Armhävningar (klapp-armhävningar)
Fällkniv
Skottkärra
Utfallssteg (utfallshopp)

Kort vila mellan stationsbyten. 1 min vila mellan varv.

(Inget resultat skrivs ner på MetCon)

Om tid blir över, öva på valfri gymnastisk färdighet.