Announcements

Boxfest&Boxmästerskap 31 oktober. Anmäl i FB gruppen

CrossFit Holistic – WOD

QOD: Hobby förutom träning

View Public Whiteboard

Warm-up

Teknik: hand stand push ups

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

MetCon 30 min AMRAP

400 m löpning

max antal push upunbroken

500 m rodd

max antal pull up unbroken (skala så att du orkar ca 10 på första varvet)

30 burpee

max antal strikta hand stand push up (skala så att du orkar minst 5 första varvet)

Score = totalt antal push up + pull up + hand stand push up