Announcements

getStrong – 8 veckors styrkeprogram. Läs mer på hemsidan.

CrossFit Holistic – WOD

QOD: Har du gjort något roligt under helgen

View Public Whiteboard

Teknik

Teknik: hang clean

Weightlifting

Hang Clean (5 x (2x hang clean 2 x front squat))

Metcon

Metcon (Time)

MetCon 5 varv på tid

5 x hang clean 60/40 (skalning: KB sving)

10 x marklyft 60/40

15 x jämfotahopp över stången

RX+ MetCon 5 varv på tid

5 x hang clean 80/60 (skalning: KB sving)

10 x marklyft 80/60

15 x jämfotahopp över stången

Om tid finnes

3×45 sek viktade plankor

Kör i par, en jobbar en vilar.