CrossFit Holistic – WOD90

View Public Whiteboard

Warm-up

Weightlifting

Front Squat (100 Frontsquats )

Välj en vikt som känns utmanande för ca 20 reps.

Gör sedan max reps på den vikten tills du kommit upp till 100.

Varje gång du bryter måste du sitta 30s i Jägarvila innan du får fortsätta med dina squats.

Timecap på workouten 18 min

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

AMRAP 16

2 Varv DB DT

12 Deadlifts

9 Hang Power cleans

6 Shoulder to over head

Vila 2 min

40 DB snatch

40 Box jumps over

Vila 2 min

2 varv

80 DU / Singelunders

20 Split Squat jumps

Metcon

Metcon (No Measure)

12 min OTM 50/10

1. Barbell Rollouts

2. Hang Power cleans

3. Plankan

4. KB Swings