CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Weightlifting

Front Squat (100 Frontsquats )

Välj en vikt som känns utmanande för ca 20 reps.

Gör sedan max reps på den vikten tills du kommit upp till 100.

Varje gång du bryter måste du sitta 30s i Jägarvila innan du får fortsätta med dina squats.

Timecap på workouten 18 min

Metcon

Metcon (No Measure)

12 min OTM 50/10

1. Barbell Rollouts

2. Hang Power cleans

3. Plankan

4. KB Swings