CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Weightlifting

3x Max slit Squat jumps (tom stång)

3xMax Squat Jumps ( tom stång)

Vila 3-4 min mellan set

Settet är slut när du inte längre kan göra det i en och samma rörelse

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

20 min AMRAP Team om 3

30 Benchpress 60/40

30 Pull-ups strikt

30 clapping pushups

30 Ringrows