Announcements

6 veckors tyngdlyftningsgrupp med Tobbe. Start 7 april.

CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Teknik: Front squat

Weightlifting

Front Squat (8-8-8)

Metcon

Metcon (Time)

MetCon i team med 2

100 wall balls 10/6 – vila: planka

100 push up – vila: jägarvila

100 KB svingar 24/16 – vila: top of chin eller toppen av ring rodd.

En jobbar en ”vilar”.

Varje gång man bryter arbetare måste båda göra 3 burpees

Om tid finns kvar: öva på double unders