CrossFit Holistic – WOD

QOD: Vad är det bästa med att börja jobba igen

View Public Whiteboard

Teknik

Teknik: push press

Weightlifting

Push Press (5-5-5-5)

On the minute

OTM 6 min

Jämn min: 10 x axel flyes med viktplatta

Udda min: 10 x get ups med viktplatta

Metcon

Metcon (Time)

MetCon:

Två varv på tid av

500 meter rodd

20 Hand-Release Push-Ups

30 KB Sving 24/16

400 meter löpning

RX+ MetCon:

Två varv på tid av

500 meter rodd

20 Hand stand Push-Ups

30 KB Sving 32/24

400 meter löpning

4 st som börjar på rodden, 4 börjar på push up och 4 st börjar på löpningen