CrossFit Holistic – WOD

QOD: Om du skulle vilja vara världsmästare i någon sport, vilken skulle du välja?

View Public Whiteboard

Warm-up

Vecka 7 är testvecka så ha det i åtanke under veckans träning. Hitta en bra känsla på styrkedelarna med fina lyft. Kör hårt men inte all in på MetCons och ta det lugnt mot slutet av veckan.

Teknik: Deadlift

Weightlifting

Deadlift (6-4-2-2 deadlift)

One arm KB deadlift (5-5-5/ben Enbens marklyft med KB)

Metcon

Metcon (Time)

MetCon för time

1000 meter rodd

50 x thrusters 20 kg

50 x ground to overhead med viktplatta 20/15

Start med 4 i varje heat.