CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

(No Measure)

Teknik: back squat

Back Squat (5-5-5-5)

Metcon (Time)

MetCon i team med 2
200 wall balls 10/6
400 m overhead carry 20/10
200 push up
400 m overhead carry 20/10
En jobbar en vilar.

Varje gång man lägger ner vikten eller byter bärare på overhead carry måste båda i teamet göra 3 burpees

Timecap: 25 min