CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Accessory

4×20 Sitting Shoulder flyes

Weightlifting

DB Pushpress (10 DB Pushpress Ev90s x8)

Var 90s ska man alltså göra 10 Pushpress. Kör 2 och 2 och starta var 45e sekund så man inte behöver så många par hantlar.

Går även att kör med KB

Metcon

Metcon (Time)

For time:

50-40-30-20-10

Airsquats

KB Swings 24/16

Abmat situps

Timecap: 18 min

Rx+ 32/24