Main – WOD

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

Warm-up (No Measure)

Teknik: Front squat

Weightlifting

Front Squat (9-7-5-3)

Metcon

Metcon (3 Rounds for time)

3 varv av:
10 x front squat @ ca 50% 3RM
400 m rodd @ 90%

Start tre och tre. Alternera varv tills alla gjort 3 varv