CrossFit Holistics Medlemsutvärdering 2016

Tack till alla som svarade på surveyn och på så sätt hjälper oss att göra Holistic ännu bättre. Här kommer en redovisning över vad ni tycker samt lite kommentarer kring hur vi tänker kring de olika frågorna. I slutet av texten presenterar vi några av de åtgärder som vi vidtar för att möta den feedback vi fått av er. Vi har försökt att se till helhetens bästa och göra förändringar som vi tror gynnar så många av er som möjligt. Det är svårt/omöjligt att möta exakt alla individuella viljor vilket ni säkert förstår.

Texten är rätt lång så för dig som inte orkar läsa hela börjar vi med en kort summering.

Snabbsummering av medlemssurveyn

Generellt så är de som svarat på enkäten väldigt nöjda med hur vi har det på Holistic samt med de egna träningsresultaten. Programmering, upplägg och coacher får alla väldigt höga betyg. Att även alla (ja, 100%!) som svarat på enkäten kunde tänka sig att rekommendera Holistic till någon bekant är sjukt glädjande.

Det punkt som fått flest kommentarer är att det ibland känns trångt och att vi bör hitta en bättre harmoni mellan de som kör pass och de som kör open gym, så att alla känner att de får den plats de önskar. Vi kommer att prova på att införa speciella open-gymtider för att tillgodose detta.

Fullständig summering av medlemssurveyn

Totalt har 65 personer deltagit i surveyn.

Fråga 1: Hur många gånger i veckan tränar du på CrossFit Holistic (CFH)?

86% tränar 2-5 gånger/vecka

Fråga 2: Vad tycker du om lokalen/utrustningen?

94% tycker bra eller mycket bra

Kommentar:
Några nämner på något sätt att det börjar bli lite trångt i lokalen speciellt då det är pass och många som kör open gym. Vi försöker ständig optimera hur vi alla kan nyttja lokalen. Vi provar på olika schemaupplägg och behåller det som verkar funka bäst. Vi provar på olika möbleringar för att behålla det som känns smidigast.

Vi kommer att prova på att avsätta speciella open gymtider under veckan där vi möjliggör för de som kör egen programmering att nyttja hela boxen. Förhoppningen är att det blir färre som kör egna MetCons under passtiderna och att de som har egen programmering för bättre utrymme att genomföra den träningen.

Fråga 3 Saknar du någon utrustning?

58% tycker inte att det saknas något

Kommentar:
Av de som saknar något nämns bland annat: fler stänger (både dam och herr), fler lättare KBs, fler 2,5 kg vikter.

Vi har beställt in två st nya Assault Bikes (lev i april) och kommer att komplettera med fler stänger, och annat smått och gott den närmsta framtiden.

Fråga 4 Vad tycker du om programmeringen?

Alla (100%) tycker att programmeringen är bra eller mycket bra.

Kommentar:
Några av er önskar lite fler RX+ pass och fler benchmark WODar. Vi provar redan nu att lägga in ytterligare ett RX+ pass varje vecka. Sedan kan vi säkerligen förvänta oss lite nya inslag i programmeringen i och med att Marcus tar över som ansvarig boxprogrammerare from v 2 2017.

Vi kommer även att fortsätta med att ha en RX+ variant på MetConsen på de vanliga passen så att man kan utmanas lite extra om man känner att man är på den nivån.

Fråga 5 Vad tycker du generellt om coacherna?

Alla (100%) svarar att de tycker bra eller mycket bra om coacherna.

Kommentar:
Det tar vi till oss som ett kvitto på att vi hittat rätt bland våra coacher! Vi ska även framöver jobba stenhårt för att behålla den kvalitén vi har idag och ständigt utveckla oss. Ett steg i det är att tre av oss åker iväg på Coaches Congress (ett forum för boxägare och coacher från hela Norden) för att få till oss ny kunskap. Vi har även from jan 2017 anställt Marcus på 50% vilket innebär att han kommer att få ta ett större ansvar i boxen vad gäller coaching och programmering. Vi strävar alltid efter att anställa de bästa coacherna som finns tillgängliga.

Fråga 6 Vad tycker du generellt om uppläggen på gruppassen?

Alla (100%) tycker att det är bra eller mycket bra.

Kommentar:
Inte så mycket kommentarer på denna fråga. Vi gjorde ett kort försök med att ha 14 platser/pass men återgår till 12 tills vi känner oss mer redo för 14 pers/pass. Det viktigaste är att vi kan hålla bra kvailte för de som går på pass och även de som väljer att köra open gym.

Fråga 7 Vad tycker du om sammanhållningen i boxen?

Alla (100)% tycker bra eller mycket bra.

Kommentar:
Snyggt jobbat allihop! Här är ni alla delaktiga till att ha skapa denna unika (?) atmosfär av välkomnande och prestigelöshet. Vi hör ofta av nya medlemmar hur positivt överraskade de är av bemötandet. Det är en av de viktigaste delarna för att vi ska fortsätta trivas och nå framsteg: att vi alla får vara de olika personligheter vi är och att alla är respekterade.

Fråga 8 Vad tycker du om öppettiderna/passtiderna?

98% tycker att de är bra eller mycket bra.

Kommentar:
Någon skriver att de borde vara öppet mellan 6-23. Och det är precis så öppettiderna är 🙂 Ytterdörren låses dock kl 22.

Någon önskar fler pass på lördagar. Det åtgärdar vi genom att nu köra två lördagspass.

Vi har även satt in ett pass tidigare på söndagar.

Vi har gör även ett försök med att köra pass på heltimmar med start kl 16 på vardagar.

Ganska många efterfrågar fler RX+ pass och nu finns två att välja mellan (måndagar och onsdagar).

Fråga 9 Vad tycker du om dina egna träningsresultat sedan du började hos oss?

92% svarar bra eller mycket bra.

Kommentar:
En otroligt viktig siffra då resultat i någon form är en viktig anledning till att vi väljer att svettas och kämpa tillsammans. Alla är ute efter någon form av resultat. Och vi gör allt i vår makt för att ni ska lyckas nå de mål ni vill nå.

Fråga 10 Vad tycker du om din egen träningsinsats sedan du började hos oss?

80% säger bra eller mycket bra.

Kommentar:
Här kan man bara säga bra jobbat till er alla! Träningsinsatsen går ju normalt lite upp och ner och är beroende av så många faktorer (sömn, mat, stress, familjesituation). En påminnelse om att inte vara för hårda med er själva om det under kortare perioder känns lite ”motigt”. Alla har den känslan förr eller senare. Det viktiga är att hitta en kontinuitet i träningen och inte ge efter för de jobbiga perioderna.

Fråga 11 Vad har du för målsättning med din träning?

Kommentar:
Har varierar svaren väldigt. Allt ifrån Gamesambitioner till att få en hel kropp. Många nämner på något sätt att träningen framförallt handlar om att må bra och ha en kropp som funkar. Alla ambitionsnivåer och målsättningar är lika viktiga ur vår synvinkel och vi försöker hala tiden utveckla boxen så att så många önskemål som möjligt tillgodoses.

Fråga 12 Saknar du någon form av specialgrupper hos oss?

75% svarar nej

Kommentar:
Sju stycken nämner att yoga/mobility i någon form vore önskvärt. Vi valde i december att ta bort Yogan då uppslutningen på de passen var väldigt dålig. En anledning till det kan vara att tiden/dagen inte var den bästa. Vi ser över möjligheten att ev få in någon form av mobility eller yogapass framöver.

Fråga 13 Varför väljer du att träna hos oss?

Kommentar:
En rad varierande svar givetvis. Vanligt förekommande termer är: rolig träning, variationen, sammanhållningen, lärorikt, utmanande, funktionellt, kompetenta coacher, peppande, skön stämning, trevliga människor osv.

Fråga 14 Skulle du rekommendera CFH till andra?

Alla (100%) svarar ja

Kommentar:
Väldigt fin respons som vi alla kan vara väldigt stolta över. Vi strävar alltid att denna siffra ska ligga på 100%. Vi är glada när ni trivs och när ni gillar att prata om oss. På det sättet hjälper vi att tillsammans bredda vår fitnessfamilj så att fler får ta del av vår träning och vårt sköna gäng.

Fråga 15 Hur skulle du beskriva CFH?

Kommentar:
En rad varierade svar. Liknande termer som under fråga 13.

Fråga 16 Hur kan CFH bli bättre?

Kommentar:
De flesta punkterna som nämns här har på något sätt redan berörts i tidigare frågor.

Fråga 17 Tips till coachen

Kommentar:
Tack för feedbacken! Vi begrundar och strävar så klart ständigt att bli ännu bättre på våra jobb.

Fråga 18 Övriga förslag eller ideer

Kommentar:
En del spridda skurar här. Det mest frekventa åsikterna har redan på något sätt berörts under tidigare frågor 

Åtgärder: utförda och kommande

 • Pull-upställning utomhus (aug 2016)
 • Inköp av div utrustning (hösten 2016)
  • Hantlar
  • Assault bikes
  • Trap bar
  • Farmers walk bars
 • Ny entré med möjlighet att öppna upp port under sommaren (dec 2016)
 • Utökat schema (jan 2017)
  • Fler RX+ pass
  • Speciella open-gymtider i schemat
  • Fler pass på eftermiddagar/kvälla
  • Två lördagspass
 • Inköp av utrustning (våren 2017)
  • Två nya Assault Bikes
  • Stänger
  • Övrigt smått och gott
 • Tjockare pull up räcke (dec 2016)
 • Inkluderar en timmas konsultation eller PT timma/år för alla medlemmar (vid förlängning av medlemskap).