Frysning av medlemskap vid särskilda omständigheter (
gäller 6- eller 12-månaderskort)

Medlem, som på grund av särskilda omständigheter (dock minst tre månader) inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid, kan ansöka om att få frysa sitt medlemskap motsvarande den tid som de särskilda omständigheterna hindrar medlemmen från att utnyttja medlemskapet.
Frysning av medlemskap gäller från och med dagen då CFH godkänner medlemmens ansökan om frysning och medför att eventuell bunden period för medlemsavtalet förlängs med den tid som CFH godkänt, att medlemmen spärras från tillgång till träningscentret och dess utbud och att månadsavgifter ej debiteras (vid avbetalning) under den tid som medlemskapet ej kan nyttjas.
Frysning av medlemskap vid skada, sjukdom och graviditet ges om minst 30 dagar och mest 365 dagar. Vid frysning av medlemskap för sjukdom, skada och/eller graviditet skall intyg om orsak utfärdas av läkare, barnmorska, sjukgymnast, naparapat eller motsvarande.
Frysning av medlemskap vid längre utlandsvistelse, högskolestudier, arbete eller militärtjänstgöring på ort där CFH ej kan erbjuda träningsmöjligheter ges om minst 60 dagar och längst om 365 dagar.

Vi tar ut en avgift på 200:- för att frysa kortet. Avgiften kan betalas in via Swish: 1236537153

För att frysa ditt medlemskap maila medlem@crossfitholistic.se med följande info:

  • Start för frysning
  • Slut på frysning
  • Orsak till frysning