Announcements

BOXFEST 4 juni! Anmälan i facebookgruppen.

CrossFit Holistic – WOD

QOD: När tar du semester?

View Public Whiteboard

Teknik

Teknik Over head squats

Weightlifting

Overhead Squat (3-3-3-3)

stigande vikt

Metcon

Metcon (4 Rounds for time)

4 x 400 m löpning med viktplatta 20/10

VIla ca 2 min mellan set. Gemansam start på varje set.