CrossFit Holistic – WOD

KOM IHÅG ATT SKRIVA IN RESULTATEN I WODIFY

Coacher: erbjud relevant skalning på tester

View Public Whiteboard

Pull-ups (max reps)

Skalning: pull ups med band eller ring rows.

Muscle-ups (max reps)

Välj pull ups och/eller mucle ups

Clean (Hitta 1 RM)

500m Row (Time)

Max Effort 500m Row