Announcements

Silverback Throwdown 2019. Anmälan öppen. Partävling för 35 år eller äldre.
Holistic boxtävling + Gala Night 16 november. Mer info i FB gruppen.

CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Tall Clean + Tall Jerk (5+5 x5)

Weightlifting

Clean and Jerk (3 Clean and jerk x10 Set)

Metcon

Metcon (Time)

10-1:

Power Cleans 40/30

Shoulder to over head
Försök trycka på från start!