Announcements

Träningsresa till Marbella 25 oktober. Läs mer på hemsidan!

CrossFit Holistic – WOD

QOD: Vad gör du helst på en vilodag

View Public Whiteboard

Warm-up

Teknik: Push press och turkish get up

Weightlifting

Push Press (8-5-3-3 )

Turkish Get Up (Hitta tung tvåa på turkish get up (men gå inte til)

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

7 minuter av:

3 knees to elbows

5 Box Jump Overs 61/51

7 Push-Ups

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

RX+

7 minuter av:

7 x Toes to Bar

7 x Box Jump Overs 61/51

7 xPush-Ups