Main – WOD

View Public Whiteboard

(No Measure)

Teknik: strikt press samt Turkish get ups

Shoulder Press (8-8-8-8)

Turkish Get Up (3-3-3/arm)

Renegade Row (med KB) (8-8-8/arm)

http://www.youtube.com/watch?v=Ggaj8hB0BUY

Metcon (No Measure)

Finisher: 3 set till fail av farmers walk med en viktplatta i varje hand. Hela gruppen går i en cirkel, start samtidigt.