CrossFit Holistic – WOD

Styrkedag

View Public Whiteboard

Warm-up

(No Measure)

Thoratic bridge: https://www.youtube.com/watch?v=rm9L0RIhR3s

Weightlifting

Shoulder Press (Hitta tung 5:a)

Shoulder Press (OTM 5 reps i 5 min på ca 80% av vikten ovan)

Good Mornings (5-5-5)

Metcon

Metcon (Weight)

5 x 40 m farmerswalk i par en jobbar en vilar i front rack med skivstång.

Så tungt som möjligt!

Om tid finns kvar: öva på Kettlebell arm bar