Main – WOD

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

Warm-up (No Measure)

Teknik: push press

Weightlifting

Push Press (8-8-8-8)

Metcon

Metcon (Time)

MetCon 5 varv i par en jobbar en vilar
10 m jämfotahopp
2×10 m suitcase walk (farmers walk men med bara en KB)
10 x goblet squat
10 m jämfotahopp
*Använd samma KB till goblet squat som till suitcase walk

Skriv upp totala liten inom laget