CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Weightlifting

Push Pressar KB (6 reps /arm x5)

2 KBs overhead. 1 KB kommer ner och pressar sen upp. Sen byter man och tar ner den andra och pressar upp. kör varannan tills man gjort 12 reps.

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

Team om 2

20 min AMRAP

1000m Rodd

50 KB Swings

50 Squatjumps

25 Squat Cleans 40/30