CrossFit Holistic – WOD

QOD: Vad gör du helst på en träningsfri dag?

View Public Whiteboard

Teknik

Teknik: Deadlift

Weightlifting

Deadlift (Hitta dagens 3RM)

Deadlift (3-3-3 på ca 90% av dagens 3RM)

Get ups (8-8-8)

Med viktplatta

Metcon

Metcon (AMRAP – Reps)

MetCon 3 varv av

Jobba i 3 min

400 m löpning

sedan max wall balls 10/6 resterande tid av 3 min

vila 2 min mellan varje set

Rx+ MetCon 3 varv av

Jobba i 3 min

400 m löpning

sedan max Thrusters 40/30 resterande tid av 3 min

vila 2 min mellan varje set
Score=totalt antal thrusters