Announcements

Personliga kostupplägg. Välj mellan 3 olika fokus: Må bra – Vikt – Prestation. Mer info påhemsidan.

CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Warm-up

Accessory

10 min OTM

1. AMRAP DU

2. 40s Handstandhold

Metcon (No Measure)

40mx 4 OH carry KB

40mx 4 Frontrack carry KB

40mx 4 Farmerswalk

2 och 2 kör varannan

Om tid finnes

1 min x3 viktad planka