CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Teknik: turkish get up (uppskalning: med skivstång)

Weightlifting

Turkish Get Up (Hitta tung 2a)

10 min att hitta tung 2:a som man klarar med båda armarna.

Warm-up

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

AMRAP 20 min i par. Kör vartannat varv

5 Push-ups

10 wall ball 10/6

15 Squats (uppskalning: squat jumps)