CrossFit Holistic – WOD

QOD: Har du någon rutin som du gör varje morgon
Styrkedag

View Public Whiteboard

Warm-up

Teknik: Deadlift

Weightlifting

Deadlift (8-6-4-4 (stigande vikt))

Superset

3 x superset

6/arm KB rodd (kör en arm i taget)

5 x sit downs (så långsamt och strikt som möjligt)

Metcon

Metcon (No Measure)

i Par 400 meter farmers walk

en går andra sitter i jägarvila