CrossFit Holistic – WOD

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Teknik: Hand stand (mot vägg eller fritt)

Gymnastics

Handstand Push-ups (4×5 med lämplig skalning)

(från låda, mot vägg, eller händer upphöjt mot vägg)

Metcon

Metcon (AMRAP – Rounds and Reps)

I par byt efter varje varv

25 min AMRAP

20 sek hand stand hold

20 x air squat

20 m farmers walk (tunga KBs)

5×10 m löpning

Uppskalning: påbörja hand stand redan då kompisen börjar springa och all övrig vila i plankan.