Main – WOD

View Public Whiteboard

(No Measure)

Teknik: Hang power clean
(uppskalning för de som är erfarna: power clean)

Hang Power Clean (2-2-2-2)

Metcon (Time)

Löpning 2000 meter (5 varv runt huset) på ca 85% av max

(2380 meter egentligen enligt GPS klocka)