Announcements

getStrong – 8 veckors styrkeprogram. Läs mer på hemsidan.

CrossFit Holistic – WOD

QOD: Vilket föredrar du: marklyft eller knäböj

Styrkedag

View Public Whiteboard

Teknik

Teknik: snatch grip deadlift

Weightlifting

Snatch Grip Deadlift (5-5-5-5)

Romanian Deadlift (5-5-5)

KB get ups (5-5-5/arm)

(https://www.youtube.com/watch?v=PbgrGnwg_gk)

Metcon

Metcon (No Measure)

MetCon i par

5 varv/pers av (kör vartannat varv)

40 meter suitcase walk (20 m i varje hand) Så tunga KBs som möjligt

40 meter buddy carry