CrossFit Holistic – WOD

QOD: Vad har varit det bästa med sommaren hittills?

View Public Whiteboard

Teknik

Teknik: Back squat

Weightlifting

Back Squat (5-5-5-5)

Front Rack Lunge (5-5-5/ben)

Metcon

Metcon (Time)

MetCon:

30 x Kettlebell Swings 24/16

30 x Ring rodd

Löpning 800 meter

20 x Kettlebell Swings 24/16

20 x Ring rodd

Löpning 400 meter

10 x Kettlebell Swings 24/16

10 x Ring rodd

Löpning 200 meter

Rx + MetCon:

30 x Kettlebell Swings 28/20

30 x Pull ups

Löpning 800 meter

20 x Kettlebell Swings 28/20

20 x Chest to bar pul ups

Löpning 400 meter

10 x Kettlebell Swings 28/20

10 x Bar muscle ups

Löpning 200 meter