Main – WOD

View Public Whiteboard

hängande benlyft (3 x max)

Push ups (3 x max i ringar eller vanliga)

L-Sit (3 x max)

Metcon (Time)

For time (start med 4 i varje heat)
Buy in: rodd 1000 meter
3 varv av:
10 x pull ups
20 x push ups
30 x ab mat sit up
Cash out: 400m löpning