CrossFit Holistic – WOD

Styrkedag
Lunchpasset kör Barbell Row enbart i mån av tid.

View Public Whiteboard

Uppvärmning/Teknik

(No Measure)

Teknik: Push Press

Teknik: Bänkpress

Weightlifting

Push Press (5-5-5-5)

Bench Press (5-5-5-5)

Barbell Row (5-5-5)

Metcon

Metcon (AMRAP – Reps)

Tabata Ball slams 10/6

Rx += röd boll